ŹRÓDŁA INFORMACJI A KSZTAŁTOWANIE SIĘ OBRAZU WŁASNEJ CHOROBY U PACJENTÓW Z SM

ŹRÓDŁA INFORMACJI A KSZTAŁTOWANIE SIĘ OBRAZU WŁASNEJ CHOROBY U PACJENTÓW Z SM

Choroba, jaką jest stwardnienie rozsiane w istotny sposób zmienia sytuację życiową człowieka. Bardziej lub mniej świadomie przyjmuje on rolę chorego na SM. Rola ta nie jest przypisana, ale przypisywana i stopniowo się zmienia, co zależy głównie od relacji z innymi chorymi, a także zdrowymi, jak również wiąże się z przebiegiem choroby.

Sposoby radzenia sobie z tą chorobą zależą od wielu czynników: między innymi od obrazu własnej choroby, cech osobowości pacjentów a także wzajemnych relacji w rodzinie i poza nią.drivelan preț

Ze względu na ograniczone ramy artykułu chciałabym skoncentrować się wyłącznie na kształtowaniu się obrazu własnej choroby. Moim celem jest odpowiedź na pytanie, jakie źródła informacji odgrywają szczególnie istotną rolę w procesie kształtowania się oceny swojego stanu zdrowia.probleme d impuissance cause

Aby odpowiedzieć na to pytanie zastosowałam sondaż oparty na wywiadzie ukierunkowanym wśród 60 osób chorych na SM (w tym 32 kobiet i 28 mężczyzn). Wszyscy badani to członkowie stowarzyszeń i klubów chorych na stwardnienie rozsiane.forskolin kosttillskott

Analizując wypowiedzi badanych można stwierdzić, że ich zdaniem podstawowych informacji na temat tej choroby powinien udzielić głównie lekarz. Okazuje się, że spośród 60 chorych tylko 45% uzyskało od lekarza szczere informacje bezpośrednio po zdiagnozowaniu choroby, 13% osób dowiedziało się, jaka jest diagnoza w oparciu o kartę informacyjną, 5% chorych otrzymało podstawowe wiadomości od najbliższej rodziny. Pozostałe osoby (37%) nie dowiedziały się niczego o swoim stanie zdrowia lub uzyskały niepełne informacje (np.: "Ma pan niedowład jednostronny"). Analiza statystyczna wykazała, że zarówno płeć, jak i wykształcenie nie są czynnikami odgrywającymi istotną rolę, jeśli chodzi o decyzję lekarza czy ujawniać diagnozę, czy utrzymać ją w tajemnicy.drivelan pregledi

reklama

Styl życia